Leden 2006

Reality show

9. ledna 2006 v 11:49 | Any |  Any a metodologie vědy
Filozof vědy 20. stol. - "reality show"
Nyní bych se ráda věnovala pár slovy hypotetické reality show "Filozof vědy 20. století". V případě, že by se zmínění filozofové stali účastníky reality show a museli společně strávit několik měsíců v jednom domě, jistě by to byla zajímavá podívaná. Jak je vidět z krátkého shrnutí některých myšlenek jednotlivých filozofů, jsou jejich názory diametrálně odlišné, a tak by vztahy v domě byly jistě velmi napjaté. Přesto, že by taková reality show byla jistě intelektuálně velmi na výši, domnívám se, že by mezi soutěžícími také docházelo k nepříjemným konfliktům a rozepřím. Na rozdíl od soutěžících v současných reality show by tito k sobě navzájem pravděpodobně byli shovívavější a snažili by se akceptovat své vskutku rozdílné názory na svět.
Věčnými rivaly by se asi stali K.R. Popper se svým kumulativním pohledem na vývoj vědy a T.S. Kuhn jako zastánce vědeckých revolucí a změn paradigmat. I. Lakatos by ve vile mohl být v roli "usmiřovače" znesvářených stran. Sám se ve svých tezích snažil dospět ke kompromisnímu spojení Popperovy teorie falzifikace s Kuhnovou teorií paradigmat. Ve svých myšlenkách se také snažil vyvarovat dogmatismu i relativismu. Přesto, že by svým chováním mohl být Lakatos divákům sympatický, domnívám se, že vítězem by se bezesporu stal P. Feyerabend. Je totiž svými názory velmi výrazný a kritický a své myšlenky je schopen srozumitelně formulovat. Divákům by se jistě líbilo i jeho hlásání svobody a volnosti. Pravděpodobně by ze všech soutěžících byl i nejzábavnější.
P. Feyerabend se dokonce ve skutečnosti několikrát setkal s K.R. Popperem, jehož myšlenkami byl zpočátku velmi ovlivněn, později se však stal jeho kritikem.